© Ari Arvela 2019

  • Facebook
  • Twitter

EDUSKUNTAVAALIT 2019

Pyrin eduskuntaan, koska kotimaa on minulle tärkeä ja pitkällä kokemuksellani politiikassa

uskon pystyväni vaikuttamaan Suomen tulevaisuuteen.

Tavoitteenani on turvallinen Suomi ja ihmisillä vahva turvallisuuden tunne jokapäiväisessä elämässään.  

Suomessa viranomaisilla pitää olla riittävästi resursseja auttamaan kansalaisia heidän apua tarvitessaan.

PERUSTURVA KAIKILLE

Turvallisuus on kokemus siitä, että elämä on hallinnassa. Syrjäytymisen ehkäisy ja oikeudenmukaisemman maailman rakentaminen ovat parhaita lääkkeitä turvattomuuteen.

Meillä pitää jatkossakin olla perusterveydenhoito, koulutus, lasten ja vanhusten hoito kunnossa. Pidän tärkeänä huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus saada nämä palvelut kohtuullisen läheltä, kohtuuhintaisesti ja nopeasti.

TYÖLLISYYDEN PARANTAMINEN

Työllisyyttä lisätessämme kasvatamme elinvoiman ja ihmisten toimeentulon turvaamista.  Verotuksen keventämisellä luodaan yrityksille paremmat mahdollisuudet palkata uusia työntekijöitä tekemään arvokasta osaamistaan

eri toimialoilla. Verotuksella pitää kohdella yrittäjiä tasapuolisesti, huomioiden pienetkin yrittäjät.

PUHDAS RUOKA

Suomessa tuotettu ruoka on puhdasta lähiruokaa. Maanviljelijä on palkkansa ansainnut ja kuluttajalla on oikeus tietää, mistä ruoka tulee.

Suomalaiset puhtaat elintarvikkeet kuuluvat jokaiseen ruokapöytään. Kotimaisen elintarviketuotantoketjun elinvoimaisuus on turva, jolla saamme tuotettua puhdasta lähiruokaa.  Haluan huolehtia siitä, että kansallisilla ja EU:n päätöksillä tämä on mahdollista ja tuottajalle kannattavaa.

MAAHANMUUTTAJAT

Suomeen tulee jatkossakin pakolaisia,  Suomi on lupautunut ottamaan vuosittain sovitun määrän. Meidän on huolehdittava siitä, että tänne tulevat ovat todella avuntarpeessa, heidän pitää oppia Suomen kieli ja osallistua tekemään työtä Suomen hyväksi.